Het berekenen van je pensioen

Pensioenplanning is essentieel om ervoor te zorgen dat je financiële toekomst veilig en zorgeloos is. Het berekenen van je pensioen kan echter een complexe taak zijn. In deze blog bespreken we de belangrijkste aspecten van pensioenberekening en hoe je ervoor kunt zorgen dat je genoeg spaart voor je pensioen.

Wat is een pensioen?

Een pensioen is een uitkering die je ontvangt nadat je met pensioen bent gegaan. Het bestaat meestal uit drie pijlers:

 1. Overheidspensioen: De AOW (Algemene Ouderdomswet) in Nederland.
 2. Bedrijfspensioen: Pensioen dat je opbouwt via je werkgever.
 3. Individuele Pensioensparen: Pensioensparen dat je zelf regelt, zoals lijfrentes of pensioenbeleggingen.

Hoe bereken je je pensioen?

 1. Inkomsten uit AOW: De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstrekt informatie over jouw AOW-rechten.
 2. Bedrijfspensioen: Via je pensioenfonds of werkgever kun je inzicht krijgen in hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Vaak kun je dit inzien via “Mijn pensioenoverzicht” op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 3. Individueel Pensioensparen: Bereken hoeveel je hebt gespaard in individuele pensioenregelingen en beleggingen.

Belangrijke factoren bij pensioenberekening

 1. Pensioendatum: De leeftijd waarop je met pensioen gaat, beïnvloedt hoeveel je ontvangt. Hoe langer je doorwerkt, hoe hoger je uitkering.
 2. Opbouwpercentage: Dit is het percentage van je salaris dat jaarlijks wordt gespaard voor je pensioen.
 3. Rendementen: De opbrengsten uit je pensioenbeleggingen kunnen een groot verschil maken in de uiteindelijke hoogte van je pensioen.
 4. Inflatie: Inflatie kan de koopkracht van je pensioenuitkering verminderen, dus het is belangrijk hier rekening mee te houden.

Tips voor een goede pensioenplanning

 1. Start Vroeg: Hoe eerder je begint met sparen, hoe meer tijd je geld heeft om te groeien.
 2. Maak Gebruik van Pensioenregelingen: Maak optimaal gebruik van regelingen die door je werkgever worden aangeboden.
 3. Diversifieer je Beleggingen: Beleg in verschillende activaklassen om risico’s te spreiden en mogelijk hogere rendementen te behalen.
 4. Herzie Regelmatig je Planning: Controleer regelmatig of je op schema ligt om je pensioendoelen te halen en pas indien nodig je strategie aan.

Voorbeeld

Stel, je wilt na je pensioen een inkomen van €2.500 per maand. Je verwacht een AOW-uitkering van €1.200 per maand en een bedrijfspensioen van €800 per maand. Dit betekent dat je een tekort hebt van €500 per maand, wat je zelf moet aanvullen door individueel pensioensparen.

Conclusie

Het berekenen van je pensioen is een belangrijke stap naar financiële zekerheid op latere leeftijd. Door rekening te houden met alle verschillende inkomstenbronnen en factoren die je pensioen beïnvloeden, kun je een realistisch en haalbaar pensioenplan opstellen.

Plaats een reactie